Asociatia pentru Managementul Energiei Timis
Utilizarea eficientă a energiei nu este un concept, ci o necesitate

 

     
 


   Programe nationale de eficienta energetica si RES

 
 

Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice 

PNAEE cuprinde măsuri orizontale şi transectoriale, respectiv reglementări (transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2006/32/CE şi a Directivei 2005/32/CE), campanii de informare, scheme de finanţare preconizate a se derula în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.

PNAEE promovează măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice ce se înscriu în următoarele categorii:

  • Reglementări

  • Informare şi măsuri legislative (Campanii de informare, Audit Energetic)

  • Servicii energetice pentru economii de energie (Finanţare cu a treia parte, Contracte de performanţă energetică)

  • Instrumente financiare (Subvenţii, Scutirea de taxe la eliberarea autorizaţiei de construire pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică, Cofinanţarea lucrărilor)

  • Mecanisme de eficienţă energetică şi alte combinaţii între celelalte sub-categorii (Fonduri de eficienţă energetică)

 

Programul naţional  ”Termoficare 2006 - 2015 căldură şi confort”

are în vedere indeplinirea următoarele obiective:

- reducerea semnificativă a costurilor cu energia termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum pentru toţi consumatorii racordaţi la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, prin creşterea eficienţei acestor sisteme şi îmbunătăţirea calităţii serviciului;

- reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel puţin 1 milion Gcal/an (aproximativ 100000 tep/an), faţă de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populaţie din anul 2004;

- randamente energetice anuale al unitǎţilor de producţie a agentului termic vor fi de cel putin 80% şi de cel puţin 70% la unităţile ce vor folosi biomasa ca resursa energetica primară, corelat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazată pe cererea de energie termică utilă;

- reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport al agentului termic primar şi în reţelele de distribuţie pâna la valoarea de maxim 15 % din cantitatea de energie vehiculată;

- valorificarea pe plan local a potenţialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populaţie şi înlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi sau deficitari;

- reducerea atât a emisiilor poluante în spaţiul urban locuibil generate de utilizarea surselor individuale de energie termică cît şi a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 

Programul „CASA VERDE”.

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. 

 
 
 
       Informatii  
  ----------------------------- 
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  

 

       Noutati 
  -------------------------------- 
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  

 
    Contact 
Asociatia pentru Managementul Energiei Timis

Bdul. Revolutiei din 1989 Nr. 17

Timisoara
 
Tel:0726 966 992

Tel: 0265 406591

Fax: 0265 406341

Email: office@amet.ro

 
 Home |  Harta Site |  Despre IEE |  Contact                      
Responsabilitatea pentru continutul acestei pagini web revine autorilor si nu reflecta în mod necesar opinia Comisiei Europene.
Nici EACI si nici Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informatiilor continute aici.

Copyright ©  AMET 2012 - 2014